| Strona Główna | Ziarno w PDF | MaspethFilm | Kontakt |

Źródła

Piśmiennictwo:

1. "Pismo Święte, Starego i Nowego Testamentu", Wydawnictwo Pallottinum Poznań - Warszawa 1990

2. "Dzienniczek", s. M. Faustyna Kowalska, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1993

3. "Suma Teologiczna", Tom 3, Św. Tomasz z Akwinu. Tułmaczenie: o. Pius Bełch, Wydawnictwo "VERITAS", London

4. "Coment in De Coelo et mundo", lib. I, lect. 22, Św. Tomasz z Akwinu

5. Przemówienie Jana Pawła II, KUL - Lublin 1987

6. Przemówienie Jana Pawła II, Teatr Wielki, Warszawa 1991

7. "Katechizm Kościoła Katolickiego", Pallottinum, Poznań 1994

8. "Dziesięć przykazań", Wydawnictwo WAM

9. "Święta Małgorzata Maria Alacoque", ks. Stanisław Hołodok, "W Służbie Miłosierdzia" nr. 10/2007, Białystok

10. "Stygmat" - http://pl.wikipedia.org/wiki/Stygmat_(religia)

11. List Apostolski "Rosarium Virginis Mariae" Ojca Świętego Jana Pawła II

12. Orędzie Papieża Jana Pawła II na 32 Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999 roku

13. Encyklika "Fides et Ratio" - Jan Paweł II

14. Encyklika "Spe Salvi" Ojca Świętego Benedykta XVI

15. Jan Paweł II - Apel Jasnogórski 18 czerwca 1983

16. "Dar i Tajemnica", Jan Paweł II, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 1996

17. "Human Biology", Sylvia S. Mader, Mc Graw Hill 2001

18. "Miłość, miłości szuka 1939 - 1998", Jan Twardowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999

19. "Żywot Świętego Stanisława Kostki" , X. Franciszek Sakkini, ks. T. J., Kolonia w r. 1616

20. Konstytucja "Gaudium et spes" - Sobór Watykański II

21. "Elementarz Etyczny", Karol Wojtyła, Wydanie I TN KUL, Lublin 1983

22. "Tajemnica Szczęścia", Casa di Padre Pio, Canada. Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr 1625/K/84.

23. Posłaniec Serca Jezusowego - styczeń 2011

24. "Liturgia Godzin" (t. IV). Wydawnictwo Pallottinum. Poznań 1988.

25. "12 obietnic Pana Jezusa" - Stowarzyszenie Rodzina Polska.

26. "Dziewięć pierwszych sobót" (wydanie III) - Maria Natalia Kovacsics, tłumaczenie: Ewa Bromboszcz Katowice, 2010

27. "Misztikus tanítások Natália nővér által" (po węgiersku).

28. Siostra Maria Natalia : Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi, "Maryja - Zwycięska Królowa Świata" - 1936-1943r.

29. Modlitwa na II rok przygotowań do Wielkiego Jubileuszu roku 2000

30. Modlitwa Jana Pawła II na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

 

Obrazy:

1. Zwiastowanie Maryi Pannie, Fra Angelico, 1437-1446:

 

2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety, Jacques Daret, 1434 -1435. Staatliche Museen, Berlin:

 

3. Święta noc, Antonio Allegri da Correggio, 1529-1530, Gemäldegalerie, Drezno:

 

4. Trzej Królowie, Cathédrale Saint-Lazare d'Autun, Francja:

 

5. Ofiarowanie Jezusa w świątyni, ikona - Białoruś, 1731:

 

6. Jezus wśród uczonych w świątyni, Paolo Veronese, 1558, Museo del Prado, Madryt:

 

7. Odnalezienie Jezusa w świątyni, Carl Heinrich Bloch, XIXw.:

 

8. Chrzest Jezusa w Jordanie, Francesco Albani, XVII w.:

 

9. Wesele w Kanie, Carl Heinrich Bloch, 1870:

 

10. Kazanie na Górze, Carl Heinrich Bloch, XIX w.:

 

11. Przemienienie Pańskie, Rafael Santi, 1518, Pinakoteka, Watykan:

 

12. Ostatnia Wieczerza, Симон Ушаков (Simon Uszakow), 1685:

 

13. Jezus w Ogrójcu, Heinrich Hofmann, 1890:

 

14. Biczowanie, Piero della Francesca, 1455-1460, Galleria Nazionale delle Marche in Urbino, Włochy

 

15. Biczowanie, Peter Paul Rubens, Church of St. Paul, Antwerpia, XVII w.:

 

16. Koronowanie cierniem, Tiziano Vecelli (Tycjan), 1542-1544, Luwr, Paryż:

 

17. Dźwiganie Krzyża, Chapel Nosso Senhor dos Passos, Santa Casa de Misericórdia - Porto Alegre, Brazylia, XIX w.:

 

18. Ukrzyżowanie, Paolo Veronese, 1580-1588, Luwr, Paryż:

 

19. Zmartwychwstanie, Fra Angelico, Museo di San Marco, Florencja, XV w.:

 

20. Явление Христа Марии Магдалине после воскресения - Ukazanie się Chrystusa Marii Magdalenie po zmartwychwstaniu (Noli me tangere - nie dotykaj Mnie) АЛЕКСАНДР ИВАНОВ (Alexander Andrejewicz Iwanow), 1835:

 

21. Wniebowstąpienie, Benvenuto Tisi (II Garofalo), XVI w.:

 

22. Zesłanie Ducha Świętego, ikona - Prawosławie:

 

23. Wniebowzięcie, Tiziano Vecelli (Tycjan), 1516-1518, Wenecja:

 

24. Ukoronowanie Maryi, Jacopo di Mino del Pellicciaio, 1340-1350:

 

25. Trójca Święta, Andriej Rublow, XV wiek, Galeria Tretiakowska - Moskwa:

 

26. Człowiek witruwiański, Leonardo da Vinci, 1485-1490, Galleria dell' Accademia, Wenecja:

 

27. Adam i Ewa, Lucas Cranach Starszy, 1528, Uffizi, Florencja:

 

28. Matka Boża Częstochowska, Sanktuarium Najświętrzej Maryi Panny Jasnogórskiej - Częstochowa:

 

29. Trójca Święta, Tommaso di Ser Giovanni di Simone (Masaccio), 1425-1428, Santa Maria Novella we Florencji:

 

30. Matka Boża z Guadalupe, 1531 rok, Bazylika Matki Bożej z Guadalupe - Meksyk:

Matka Boża z Guadalupe

 

31. Objawienie Matki Bożej w Fatimie - fotografia, 1917 rok - Portugalia:

Fotografia z objawienia Matki Bożej w 1917 roku w Fatimie - Portugalia

 

32. Wizja Trójcy Świętej siostry Łucji w Tuy 1929 r., The Fatima Network:

 

33. Obraz Miłosierdzia Bożego (II), Adolf Hyła, 1944, kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach:

 

34. Różaniec:

Różaniec

 

Wybrane cytaty z Pisma Świętego dotyczące Królestwa Bożego i życia wiecznego:

Księga Hioba (14:1-2, 14:7 i 14:14)
"Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie, wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień chwilowy; (...), Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte, na nowo wyrasta, (...). Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje, gdy wodę poczuje odrasta, rozwija się jak młoda roślina. (...) Ale czy zmarły ożyje ? "

Księga Mądrości (3:1-9)
"A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych."

Księga Izajasza (53:5)
"Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie."

Księga Daniela (2:44,45)
"W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto."

Księga Daniela (7:13,14)
"Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie."

Księga Daniela (12:2-4)
"Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza."

Ewangelia wg św. Jana (3:16)
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne."

Ewangelia wg św. Jana (17:3)
"A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa."

Ewangelia wg św. Jana (6:35-38)
"Odpowiedział im Jezus: "Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał."

Ewangelia wg św. Łukasza (20:35-38)
"Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa '"O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją."

Ewangelia wg św. Mateusza (7:21)
" Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."

Ewangelia wg św. Mateusza (7:13,14)
"Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! "

Ewangelia wg św. Marka (10:24,25)
"(...) Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego."

Ewangelia wg św. Mateusza (25:46)
" I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego."

Ewangelia wg św. Marka (12:24,25)
"Jezus im rzekł : Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie."

Ewangelia wg św. Jana (4:14)
" Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu."

Ewangelia wg św. Jana (6:44-47)
"Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto <we Mnie> wierzy, ma życie wieczne."

Ewangelia wg św. Łukasza (18:17)
"(...) Kto nie przyjmuje królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego."

Ewangelia wg św. Jana (5:26)
"Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym."

Ewangelia wg św. Jana (11:25,26)
"Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki."

Ewangelia wg św. Jana (6:51)
"Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata."

Ewangelia wg św. Jana (12:49,50)
"Nie mówiłem bowiem sam od od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym."

Ewangelia wg św. Jana (5:24)
"(...) Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia."

Ewangelia wg św. Łukasza (23:42,43)
"(...) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju."

Dzieje Apostolskie (3:15)
"Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami."

Dzieje Apostolskie (4:11,12)
"On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgla. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni."

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (15:3-9)
"Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży."

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (3:10-15)
" Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień."

List św. Pawła do Galatów (6:8,9)
"Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy."

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian (2:9)
"Czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują."

Pierwszy List św. Piotra Apostoła (1:3-6)
"Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń."

Apokalipsa św. Jana (21:6)
" ... Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia."

 

Miejsca:

1. Kościół św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach:

Kościół św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach     Wnętrze kościoła św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach

 

2. Kościół Najświętszej Maryi Panny Rożańcowej w Pabianicach:

Kościół Najświętszej Maryi Panny Rożańcowej w Pabianicach           Ołtarz w kościele Najświętszej Maryi Panny Rożańcowej w Pabianicach

 

3. Archikatedra św. Stanisława Kostki w Łodzi:

Archikatedra św. Stanisława Kostki w Łodzi           Ołtarz św. Stanisława Kostki w Archikatedrze w Łodzi

 

4. Kościół św. Jerzego w Łodzi:

Kościół św. Jerzego w Łodzi           Ołtarz w kościele św. Jerzego w Łodzi

 

5. Kościół Najświętszego Zbawiciela, Łódź (Koziny):

Kościół Najświętszego Zbawiciela, Łódź (Koziny)           Ołtarz w kościele Najświętszego Zbawiciela, Łódź (Koziny)

 

6. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Łódź (Retkinia):

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Łódź (Retkinia):           Ołtarz w kościele Najświętszego Serca Jezusowego, Łódź (Retkinia):

 

7. Sanktuarium Najświętrzej Maryi Panny Jasnogórskiej:

Sanktuarium Najświętrzej Maryi Panny Jasnogórskiej     Obraz Najświętrzej Maryi Panny Jasnogórskiej

 

8. Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w USA - National Shrine of Our Lady of Czestochowa:

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w USA     Fragment ołtarza w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w USA

 

9. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w USA - The Blue Army of Our Lady of Fatima:

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w USA         Ołtarz w kaplicy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w USA

 

10. Kościół Świętego Dzieciątka Jezus w Nowym Jorku - Holy Child Jesus Roman Catholic Church:

Kościół Świętego Dzieciątka Jezus w Nowym Jorku     Krzyż na ołtarzu w kościele Świętego Dzieciątka Jezus w Nowym Jorku

 

11. Kościół św. Stanisława Kostki, Nowy Jork (Greenpoint):

Kościół św. Stanisława Kostki, Nowy Jork (Greenpoint)             Ołtarz w kościele św. Stanisława Kostki, Nowy Jork (Greenpoint)

 

12. Kościół Świętego Krzyża w Nowym Jorku - Holy Cross Roman Catholic Church:

Kościół Świętego Krzyża w Nowym Jorku       Fragment ołtarza w kościele Świętego Krzyża w Nowym Jorku

 

 

| Strona Główna | Ziarno w PDF | MaspethFilm | Kontakt |
 
Copyright © 2009 - 2022 by Andrzej Żórawski.