| Strona Główna| Źródła| Ziarno w PDF | MaspethFilm | Kontakt |

 

Archeologia biblijna
 

"Archeologia biblijna" informuje o najnowszych odkryciach archeologicznych i innych aktualnych wydarzeniach mających związek z szeroko pojętą historią biblijną.

 

Biblia Tysiąclecia
 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003.

 

biblijni.pl - słuchamy Pisma Świętego
 

Serwis biblijni.pl opiera się na Biblii Tysiąclecia wydanej przez Wydawnictwo Księży Pallotynów. Za pomocą serwisu można wysłuchać wybranego fragmentu Pisma Świętego.

 

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie
 

Biblioteka wirtualna realizowana w ramach projektu UNESCO.

 

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko
 

Informacje zwiazane z osobą błogosławionego księdza Michała Sopoćki, propagatora kultu Miłosierdzia Bożego, spowiednika świętej Faustyny Kowalskiej.

 

Internet Encyclopedia of Philosophy
 

The purpose of the IEP is to provide detailed, scholarly information on key topics and philosophers in all areas of philosophy. The Encyclopedia's articles are written with the intention that most of the article can be understood by advanced undergraduates majoring in philosophy and by other scholars who are not working in the field covered by that article.

 

Katechizm Kościoła Katolickiego
 

Katechizm Kościoła Katolickiego, wykłada wiarę Kościoła i naukę katolicką - poświadczone przez Pismo Święte, Tradycję apostolską i Urząd Nauczycielski Kościoła.

 

Lubelska Szkoła Filozoficzna
 

Lubelska Szkoła Filozoficzna - określenie sposobu uprawiania filozofii realistycznej (klasycznej), wypracowanego przez grupę filozofów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL). Na początku lat 50-tych XXw. komunistyczne władze w Polsce nasiliły akcję nauczania filozofii marksistowskiej na wszystkich szczeblach szkół wyższych oraz średnich z zamierzeniem w miejsce światopoglądu chrześcijańskiego wprowadzenia ideologii materialistycznej. Zorganizowana przez ówczesne władze akcja ideologizacyjna i antynarodowa skłoniła wykładających filozofię w KUL (S. Swieżawski, J. Kalinowski, M. A. Krąpiec) do obrony "rozumu filozoficznego" i suwerenności polskiej kultury przez przemyślaną pracę naukową i dydaktyczną w zakresie filozofii. Powstanie lubelskiej szkoły filozoficznej było też odpowiedzią na dominujący w drugiej połowie XX w. w filozofii europejskiej pozytywizm (neopozytywizm), propagujący program filozofii minimalistycznej, nieautonomicznej, a także na nurty filozofii świadomości czy filozofii języka. Program lubelskiej szkoły filozoficznej nakierowany był na wypracowanie nowej wersji klasycznej filozofii realistycznej, tak, by mogła ona stanowić odpór dla marksizmu ogłaszającego się jako realizm.

 

Mateusz
 

Pierwszy portal religijny w Polsce.

 

Tygodnik Katolicki Niedziela
 

Wydanie internetowe Tygodnika Katolickiego Niedziela, wiadmości z życia Kościoła katolickiego, edycje diecezjalne, artykuły, wywiady, reportaże, dokumenty ...

 

Pedagogika Katolicka
 

"Koncepcja wychowania człowieka w duchu katolickim jest wierna prawdzie o osobie - jej godności i niepowtarzalności, jedności duchowo-materialnej oraz jej nieustannym stawaniu się w obrębie sfery przyrodzonej i nadprzyrodzonej. Ta praca nad człowiekiem zaczyna się już w łonie matki, a potem trwa przez całe życie rodzinne. Taka praca nadaje ludzki i chrześcijański kształt duszy, sumieniu, sercu, świadomości i odpowiedzialności za siebie i za innych."

 

PiotrSkarga.pl - Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi powstało w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Jako organizacja pozarządowa o inspiracji katolickiej w swoich działaniach SKCh kieruje się pobudkami płynącymi z nauczania Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazaniami wynikającymi z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich.

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
 

Stowarzyszenie propaguje w społeczeństwie naukową i medyczną prawdę, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Przyjęcie do wiadomości tego faktu oraz zrozumienie czym jest aborcja, stanowi fundament postawy pro-life.

 

Pontificate - John Paul II
 

Strona w języku angielskim ukazująca działalność św. Jana Pawła II. Kolejne lata jego pontyfikatu przedstawiają wypowiedzi, filmy, podróże i zdarzenia związane z osoba Papieża.

 

Poszukiwania w wierze
 

Odpowiedzi na różne pytania dotyczące wiary.

 

Święta Siostra Faustyna
 

Portal Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, przedstawia między innymi św. siostrę Marię Faustynę Kowalską głosicielkę kultu Miłosierdzia Bożego i autorkę "Dzienniczka", w którym ujawniła swoje przeżycia duchowe oraz opisuje orędzie Miłosierdzia przekazane jej przez Chrystusa.

 

United States Conference of Catholic Bishops
 

The United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) is an assembly of the hierarchy of the United States and the U.S. Virgin Islands who jointly exercise certain pastoral functions on behalf of the Christian faithful of the United States. The purpose of the Conference is to promote the greater good which the Church offers humankind, especially through forms and programs of the apostolate fittingly adapted to the circumstances of time and place. This purpose is drawn from the universal law of the Church and applies to the episcopal conferences which are established all over the world for the same purpose.

 

W Służbie Miłosierdzia
 

Archiwalne numery miesięcznika "W Służbie Miłosierdzia", a także link do miesięcznika "Drogi Miłosierdzia".

 

 

| Strona Główna| Źródła| Ziarno w PDF | MaspethFilm | Kontakt |